Een fotoverslag van de Jacobuskerstmarkt 2017

Kerkdienst in het kerkje van Eext, oktober 2017

Afgelopen oktober was er in de kerk van Eext een kerkdienst. In het Drents, met als voorganger Ds. Hans Katenberg. De kerkelijke gemeente van Eext valt tegenwoordig onder de Jacobuskerk, maar er is eens per jaar nog een dienst in het mooie kerkje. Er was een klein gezelschap maar voor hen voldeed dit aan het samenzijn, ontmoeten, samen zingen en luisteren naar het verhaal. 
De oude rituelen herleefden zoals het rondgaan van de buul. (foto's: Jeanette Sprong)

Kinderdienst 12 november 2017

Voorbereiding Oogstdienst 5 november 2017

De rijkgevulde tafels worden met zorg en aandacht ingericht door de dames van de Jacobuskerk. Zondag 5 november is het weer de jaarlijkse oogstdienst. Alle meegebrachte houdbare levensmiddelen en financiele bijdragen gaan naar de voedselbank in Gieten.

 

Startzondag werd op 24 september begonnen met een ontbijt in de kerk.
Het was een geanimeerd samenzijn.

Om 10 uur begon de oecumenische dienst met als thema “in beweging”. De kerkgangers kwamen ook letterlijk in beweging door in de kerk iemand te zoeken met wie ze van gedachten konden wisselen wat hen in beweging houdt.

De briefjes waarop dit werd geschreven werden na de dienst gebruikt in ‘het Praothuus’, waar mensen verder over dit onderwerp konden napraten.

Ook was er de mogelijkheid de kerktoren te beklimmen. Een unieke kans vonden sommigen. Er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de uitnodiging. Anderen kozen ervoor om met de cantor een lied in te studeren, in het Tichelhoes een dans te oefenen of een wandeling te maken rondom de kerk. Voor de kinderen was er een speurtocht met spelletjes.

Al met al een gevarieerd programma, waarbij iedereen kan terugzien op een mooie start van het nieuwe kerkelijk jaar.

Kijk bij de foto's voor een impressie van de zondag.

 

 

Eerstvolgende viering