Voorbereiding Oogstdienst 5 november 2017

De rijkgevulde tafels worden met zorg en aandacht ingericht door de dames van de Jacobuskerk. Zondag 5 november is het weer de jaarlijkse oogstdienst. Alle meegebrachte houdbare levensmiddelen en financiele bijdragen gaan naar de voedselbank in Gieten.

 

Startzondag werd op 24 september begonnen met een ontbijt in de kerk.
Het was een geanimeerd samenzijn.

Om 10 uur begon de oecumenische dienst met als thema “in beweging”. De kerkgangers kwamen ook letterlijk in beweging door in de kerk iemand te zoeken met wie ze van gedachten konden wisselen wat hen in beweging houdt.

De briefjes waarop dit werd geschreven werden na de dienst gebruikt in ‘het Praothuus’, waar mensen verder over dit onderwerp konden napraten.

Ook was er de mogelijkheid de kerktoren te beklimmen. Een unieke kans vonden sommigen. Er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de uitnodiging. Anderen kozen ervoor om met de cantor een lied in te studeren, in het Tichelhoes een dans te oefenen of een wandeling te maken rondom de kerk. Voor de kinderen was er een speurtocht met spelletjes.

Al met al een gevarieerd programma, waarbij iedereen kan terugzien op een mooie start van het nieuwe kerkelijk jaar.

Kijk bij de foto's voor een impressie van de zondag.

 

 

Op zondag 9 april hebben kinderen tijdens de viering weer traditiegetrouw een Palmpasenstok feestelijk versierd. Voor in de kerk was een uitstalling van (een gedeelte van) ezeltjes ingericht, die door Jan van de Struik beschikbaar waren gesteld. In de overdenking ging ds. Jan Bos nader in op de rol die de ezel in het Palmpasen verhaal speelt. Aan het eind van de dienst kon de gemeente de Palmpasenstokken bewonderen tijdens een optocht van de kinderen door de kerk onder het zingen van lied 550: Verheug u, gij dochter van Sion.

Eerstvolgende viering