sam actie

Zaterdagmorgen 4 november: Willemijn Lau en Anneke Hollander staan namens de diaconie zakken met tweedehands kleding en schoenen in ontvangst te nemen voor Sam's kledingactie. Om half elf waren er al tientallen zakken ingeleverd. De uiteindelijke opbrengst gaat naar slachtoffers van de hongersnood in Zuid Soedan. 

Kerstactie ‘Geef hoop aan een kind op de vlucht’

Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. Kerkinactie vraagt de Diaconieën daarom een aantal achtereenvolgende zondagen collectes voor deze kinderen te houden en daar willen we in de Jacobuskerk graag aan voldoen. Het gaat om de collectes op 10 december voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, op 17 december in Libanon en op 24 december in Syrië.

Op weg naar school

Overtollig Kerstpakket ?

Er zijn in Nederland steeds meer mensen voor wie een kerstpakket niet vanzelfsprekend is. Hoe is dat bij u? Misschien krijgt u er wel meer dan één? Maar zo’n overdaad, dat is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn gezinnen waar een kerstpakket meer dan welkom zou zijn. Omdat ze het om een of andere reden niet zo “goed” hebben. Misschien kunt u helpen om deze mensen een kerst te geven die ze bij blijft vanwege “de hulp” van anderen?

De afgelopen jaren zijn gemiddeld 140 pakketten rondgebracht door de gezamenlijke diaconieën in Aa en Hunze in samenwerking met het maatschappelijk werk en vluchtelingenwerk. In de pakketten komen zogenoemde “eerste levensbehoeften” als olie, koffie, thee, maar ook iets extra’s voor de feestdagen. Zo wordt het een pakket waar mensen echt iets aan hebben. Om dit ook dit jaar weer mogelijk te maken willen wij graag ook uw hulp inroepen. Wij willen de pakketten inzamelen en aanvullen met de praktische zaken waar mensen direct behoefte aan hebben. Ook cadeautjes mogen er in blijven zitten. Ook kunt u natuurlijk zelf een pakket(je) samenstellen. U kunt het inleveren bij Theo Borger, Hoofdstraat 14 tel. 06 10 40 76 97, of bij Renate Bolhuis, Rolderdingspillaan 2, tel. 24 23 78.

Als u van te voren belt weet u zeker dat u iemand thuis treft.

Wij zullen er zorg voor dragen dat alles op het juiste adres terechtkomt.

Alvast onze hartelijke dank,

Leden van de Diaconie

Sam’s Kledingactie

Op 4 november tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen inwoners van Rolde weer hun tweedehands kleding en schoenen inleveren bij de Jacobuskerk aan de Kerkbrink 5 te Rolde. Graag in een stevige plasticzak en de schoenen aan elkaar vastgemaakt.

Sam’s kledingactie in Udenhout heeft samen met hulporganisatie Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de slachtoffers van de hongersnood in Zuid Soedan. Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo’n pakket bevat vismaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen zo snel mogelijk weer zelf voor hun voedsel kunnen zorgen.

carlos2

Expeditie Robinson is een enorm populair tv-programma op de donderdagavond waaraan dit jaar ook vier onbekende Nederlanders meedoen. Op vrijdag 17 november zal dominee Jan Bos in de Jacobuskerk in gesprek gaan met deelnemer Carlos. Deze student uit Heerenveen kan boeiend vertellen over zijn ervaringen en ontberingen op het eiland, over eerlijkheid, eenzaamheid en doorzettingsvermogen. Het wordt vast een mooi interview met een jongen die bezig is een minder onbekende, of misschien wel bekende, Nederlander te worden. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Jong en oud, van harte welkom!

Op 31 oktober was het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde. Dat gegeven inspireerde een abt en een predikant tot het opstellen van tien nieuwe 'stellingen'.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van oktober kregen de aanwezige kerkenraadsleden ze op papier uitgedeeld. Wie dat wilde, mocht er iets over zeggen. Een aantal stellingen sprong eruit, zoals: 'pastoraat, omzien naar de ander, is de kern van kerk-zijn'. Het leidde tot een boeiend gesprek over heel persoonlijke ervaringen met het geloof.

De tien stellingen zijn te lezen op

https://www.nieuwwij.nl/nieuws/de-scheiding-tussen-rooms-katholiek-en-protestant-achterhaald/

Op woensdag 1 november zijn gemeenteleden en andere geinteresseerden van harte welkom op de gemeenteavond in de Jacobuskerk. De avond wordt verzorgd door de commissie ZWO. Gert Kuiper van Kerk in Actie komt vertellen over het werk in Zuid Amerika, met name over het project 'de kleine arbeider' in Bogota. Daarnaast wordt u bijgepraat over diverse zaken die u als lid van de Jacobuskerkgemeente aangaan. Tot slot zal dominee Jan Bos terugblikken op zijn eerste 11 maanden als predikant in Rolde. Aanvang van de avond is 19.30 uur.

Ter gelegenheid van de startzondag die we hebben gehouden op zondag 24 september is er door Marijke en Steyn met behulp van een drone een mooie video gemaakt van de Jacobuskerk.

Meer artikelen...

Eerstvolgende viering