DSC00967  DSC00971

Op zondag 21 januari j.l. namen drie ambstdragers afscheid. Toos Boschloo en Henk Snieders, beiden van de diaconie, en Gees Hoving als ouderling. Naast alle andere vrijwilligers die veel werk verrichten voor de Jacobuskerk gemeente hebben ook deze drie mensen hun steentje meer dan bijgedragen in de afgelopen jaren. Een bos bloemen, een woord van ds. jan Bos en een applaus komt hen van harte toe. Heel fijn dat in dezelfde dienst Theo Kiffers kon worden bevestigd als ouderling.

Eerstvolgende viering