Het seizoen is weer van start gegaan met een prachtige viering en aansluitend programma! Hierbij alvast enkele foto's van het ontbijt, de vredesvlag en de theaterboerderij.

startzondag 1

startzondag 2

startzondag 3

Eerstvolgende viering