afscheidOp zondag 27 januari namen we in onze kerk afscheid van drie ambtsdragers: Renate Bolhuis stopt na 9 jaar met de diakonie, Roelie Raterink na 4 jaar als ouderling van Eext e.o. en Thijs Berghuis stopt na 18 jaar als ouderling-kerkrentmeester. Ook namen we afscheid van Berend Raterink als kerkrentmeester. Hij deed dit 5 jaar. Gelukkig konden we drie nieuwe mensen begroeten: Hilly Koopman wordt ouderling in sectie 4 (samen met Nel Vreugdenhil) en Angela Bugel wordt diaken. Gerrit te Lindert treedt tot het college van kerkrentmeesters.

Het was een mooie en persoonlijke dienst. De ambtsdragers werden toegesproken, maar kregen zelf ook het woord om de gemeente te bedanken. 

Wij danken de mensen die afscheid namen voor hun energie en tijd en liefde voor de gemeente en wij wensen de nieuwe ambtsdragers liefde, ontspanning en toewijding toe in de komende jaren. (foto: Liza Werkman)

Eerstvolgende viering