Editie 2019: Pelgrimstocht van Vries naar Rolde

Voor de 16-de keer gaan we weer op pad voor een pelgrimage naar de Jacobuskerk in Rolde. Deze keer starten we in Vries, vanuit de Sint-Bonifatiuskerk. Dat doen we op zaterdag 13 april, de dag voor Palmzondag. 

Onderweg wordt er uitleg gegeven over het landschap, zal er worden gezongen, zal er geluisterd worden naar verhalen:  … èn … bovenal is het altijd weer gezellig om samen een stukje op te lopen en met elkaar in gesprek te raken. Een goed gesprek onderweg verkort de weg maar verlengt de herinnering. Noem het maar voortschrijdend inzicht.

Zoals altijd wordt de tocht afgesloten met een vesper in de gastvrije Jacobuskerk. De tocht zal ongeveer 16 kilometer lang zijn. Halverwege zal een 'opstappunt' worden geregeld voor de pelgrims die een halve tocht willen meemaken.

Wat vervoer betreft heeft de ervaring geleerd dat iedereen dat het beste zelf kan regelen: met carpooling-en- meerijden is dat altijd nog gelukt. Er is nog nooit een pelgrim eenzaam achtergebleven.

In het Kerkblad van begin april zult u nog nadere informatie kunnen lezen, over exacte tijdstippen, pauzeplek en opstapplaats. 

We vragen u om u tijdig op te geven bij een van de onderstaande personen.

datum:                       'Palmzaterdag', 13 april 2019

tijd:                             plm. 10.00  - 16.00 uur  

startplek:                   St-Bonifatiuskerk in Vries

kosten:                       vrije collecte (plm €. 4,--)

informatie:                 Cees Hoekstra (0593-592925) 

                                   Joost Toussaint (0592-311917)

                                   Frits de Bos (0592-341747)

Eerstvolgende viering