Op 31 oktober was het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde. Dat gegeven inspireerde een abt en een predikant tot het opstellen van tien nieuwe 'stellingen'.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van oktober kregen de aanwezige kerkenraadsleden ze op papier uitgedeeld. Wie dat wilde, mocht er iets over zeggen. Een aantal stellingen sprong eruit, zoals: 'pastoraat, omzien naar de ander, is de kern van kerk-zijn'. Het leidde tot een boeiend gesprek over heel persoonlijke ervaringen met het geloof.

De tien stellingen zijn hier te lezen.

 

Eerstvolgende viering