Lieve mèenschen van God,

Aj vraogd wordt: ‘Wel bi’j?’, dan is een antwoord nog niet zo simpel.
Daor moet de miesten van oes wal even over naodèenken.
Want een hieleboel dinger bij mekaor maakt jao oet wel aj bint,
wat je identiteit is, um het maor ies met een vrömd woord te zeggen.
Waor oj vort komt, bijveurbield, oet wat plaots en previncie.
Het mak nogal wat oet oj in Casablanca geboren bint of in Coevern.
En de taol die aj praot, wat veur opleiding aj had hebt of wat veur wark aj doet.
Met wel aj umgaot ok, bij wel aj heuren wilt en op wel aj stemt.
Dat is in die eerste gemiente van Corinthe al zo: ik bin van die en ik heur bij hum,
wordt er roepen en Paulus zit der maor mooi met.
En umdat veul volk op ’t heden veul reist is een gezaomelijke identiteit nog muilijker.
Een diel van de mèenschen wordt daor hiel onzeker van, van al die verschillen:
zie hebt het liefst veul van hetzölfde soort volk um zuk toe.
Dan wi’j woaraj an toe bint, ij kent mekaor en hebt an een half woord genog.
Dan is ’t ok niet neudig um net as minister Blok dee te roepen
dat de multiculturele samenleving mislukt is.
Die is der dan jao agil niet, die multicultisamenleving.
De Nederlaandse regering hef bedacht der wat an te doen.
An dat gevuul van onzekerheid over oeze identiteit as Nederlanders.
In de regeringsverklaoring stiet, en non lees ik het maor even in het Nederlaands:

Eerstvolgende viering