De Jacobuskerk is betrokken bij mensen, ook bij mensen die het moeilijk hebben. Het is één van de belangrijkste taken van de kerk: het dienen van je naaste. Behalve onze predikant houden vooral de diakenen zich hiermee bezig. De woorden ‘diaken’ en ‘diaconie’ zijn afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, dat ‘dienen’ of ‘dienst’ betekent. 

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met werkeloosheid, schulden, armoede, of die zich eenzaam voelen, vluchteling zijn of door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben in onze eigen omgeving of elders in de wereld. Want het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn of haar recht komt. De kerk probeert daar in het diaconaat handen en voeten aan te geven. Het diaconaat laat op deze manier zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Eerstvolgende viering