De Jacobuskerkgemeente Rolde is een groep mensen die op allerlei manieren invulling probeert te geven aan christen-zijn in deze wereld. Al eeuwenlang wordt dat gedaan op deze plek. Wij zetten die traditie graag voort, omdat wij van harte geloven in een God die ons mensen overstijgt en draagt en dat vooral liet zien in Jezus Christus. Hij vertolkte dat Gods naam is: ‘Ik zal er zijn’.

Vanuit dat geloof willen er ook zijn voor elkaar en voor de mensen in ons dorp. We willen als kerk een plaats zijn van gemeenschap, bezinning en geloof. Een plek waar vragen gesteld mogen worden, waar wordt geluisterd, gevierd, geleerd en gedaan en waar mensen groeien in geloof, hoop en liefde.

De gemeente streeft naar een zichtbare plaats in de samenleving, waarvoor ook activiteiten worden ontplooid op het raakvlak van kerk en samenleving. De maatschappelijke actualiteit speelt daarin een grote rol. We willen eveneens als geloofsgemeenschap met zorg en aandacht omzien naar mensen binnen en buiten onze kring.

De Jacobuskerk is een kerk die staat in de protestants-christelijk traditie maar die nadrukkelijk openstaat en contact zoekt met andere levensbeschouwelijke en religieuze bewegingen. In onze zoektocht naar het goede en het ware, naar zin en gerechtigheid sluiten we ons graag aan bij andere groepen met hetzelfde doel.

Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk gedeelte van de Drentse gemeente Aa en Hunze. Eind 2013 is de kerk van Rolde gefuseerd met de kerk van Eext. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde de volgende dorpen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar, Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, Eleveld, Geelbroek, Deurze, een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 

Onze gemeente heeft ongeveer 1300 leden.

Eerstvolgende viering