DIACONIE VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE TE ROLDE

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 885

Kerkbrink 5, 9451 AL Rolde

Doelstelling en missie van de diaconie van de Jacobuskerkgemeente te Rolde

Het Evangelie geeft mensen hoop, inspireert tot naastenliefde en wijst ons de weg naar vrede en gerechtigheid. Samen met anderen willen we vanuit dit geloof delen wat ons is gegeven om in onze plaatselijke gemeente, in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en hen tot recht te laten komen. Om met tijd en talent, aandacht en zorg, kennis en vaardigheden, geloof, geld en goed te bouwen aan een wereld, die voor iedereen leefbaar is.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2020- 2024 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2020-2024.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het college van de diaconie bestaat uit 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De penningmeester van de diaconie wordt hierbij ondersteund door een externe deskundige.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.

Financiële verantwoording: college van diaconie

ANBI rapport

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk