De huidige situatie
Elke zondag wordt er tijdens de kerkdienst gecollecteerd. In verband met corona gaan de collectezakken deze tijd niet rond maar staan ze nu bij het uitgaan van de kerkdienst onder de toren; één voor de diaconie en één voor de kerk. Daar kunt u contant geld of collectemunten geven. Ook is het natuurlijk mogelijk om van huis uit geld over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente te Rolde, onder vermelding van de naam van de collecte waarvoor uw bijdrage is bedoeld. Of naar het rekeningnummer NL29RABO0356041816 van de Jacobuskerkgemeente t.n.v. het College van Kerkrentmeesters.

Een extra mogelijkheid: geven met de Givt-app op uw mobiele telefoon
Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie bieden nu een extraGivt manier aan om te geven aan de collectes van onze Jacobuskerkgemeente. Het gaat hier om een zeer eenvoudige manier van geven met behulp van uw mobiele telefoon. Veel andere kerkgenootschappen maken hier al gebruik van en de ervaringen zijn bijzonder positief!

De Givt-app is te vinden in de app-store van uw telefoon. Wanneer u de app downloadt op uw telefoon kunt u zowel in de kerk als vanuit huis uw donatie doen aan de collectes van onze Jacobuskerk. Heel handig! Vooral in deze periode waarin niet iedereen naar de kerk kan komen. De collectedoelen van de Jacobuskerk blijven steeds een week geldig, van vrijdagmorgen 09:00 uur (wanneer de nieuwsbrief wordt rondgestuurd) tot de volgende vrijdagmorgen. U kunt dus een week lang geven voor de collectes!

Met de Givt-app kan je op verschillende manieren geven, zowel tijdens of bij het uitgaan van de kerkdienst als vanuit huis. Een van die manieren is door met uw mobiele telefoon een QR code te scannen die speciaal is aangemaakt voor onze Jacobuskerkgemeente. Deze code staat hierboven afgedrukt.

Wat is Givt?

Geven met je smartphone
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de wekelijkse collecte tijdens de kerkdienst zonder contant geld. U heeft er wel een smartphone voor nodig. Overigens moet dit gezien worden als niet meer dan een moderne aanvulling op het gebruik van collecte-bonnen en het geven van contant geld, die mogelijkheden blijven allemaal gewoon bestaan.

Met de Givt-app is het tijdens de collecte heel makkelijk om een bedrag te geven. De Givt-app is gratis en vindt u in de App Store en in Google Play.

Persoonlijk en bewust
Het geven van geld is niet zomaar een financiële transactie, het is vaak een persoonlijk en bewust moment. Vandaar dat de Givt-app zo is ontwikkeld dat het net zo natuurlijk aanvoelt als het geven van contant geld. Giften met de Givt-app zijn anoniem, de ontvanger krijgt geen inzicht van wie de gift afkomstig is. Die krijgt alleen maar te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en hoeveel er in totaal aan elke collecte gegeven is met Givt.
Verder is het zo dat u aan het eind van elk jaar van Givt een persoonlijk overzicht krijgt van alle bedragen die u dat jaar met behulp van Givt naar een ANBI stichting (of ANBI stichtingen) hebt overgemaakt. De ontwikkelaars van Givt hebben een afspraak gemaakt met de belastingdienst dat dit overzicht gebruikt mag worden voor belastingaangiftes.

Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd.  U moet eenmalig bepaalde persoonsgegevens invullen, maar die worden niet doorgegeven aan/gebruikt door anderen.

Waarom ‘Givt’?
De naam Givt is gekozen omdat het zowel om ‘giving’ gaat, alsook om de ‘gift’ op zich. Men zocht naar een moderne en compacte naam, die vriendelijk en speels oogt. Wie goed naar het logo kijkt, ziet dat het groene balkje met de letter ‘v’ samen een collectezak vormen, wat een idee geeft van de functie van de app.

Nederland en België
Achter Givt zit een team van specialisten, verdeeld over Nederland en België, die allemaal actief bezig zijn met de ontwikkeling en verbetering van Givt. Inmiddels maken al erg veel kerkgenootschappen en een groeiend aantal goede doelen gebruik van Givt.

Hoe werkt Givt?
Heel makkelijk
Download de Givt-app op uw mobiele telefoon in de App Store of in Google Play. Registreer uzelf eenmalig als gebruiker door uw gegevens in te vullen. U geeft hier ook een machtiging voor incasso af waarbij u een maximum bedrag kunt instellen. Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het geven van contant geld.
Wanneer u Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat u verbinding met internet heeft. Geen verbinding? Wanneer op het moment van geven geen internetverbinding is, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als u thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.
Om te geven opent u de app, selecteer u het bedrag dat u wilt geven en kiest u vervolgens uit 4 verschillende mogelijkheden om te geven.
Als u wilt geven aan een collecte van bijvoorbeeld de Jacobuskerkgemeente in Rolde: scan de QR-code van de Jacobuskerk, selecteer de Jacobuskerk uit een lijst met kerken in de Givt-app of beweeg uw telefoon langs de collectezak of -doos bij de uitgang. Voor dat laatste moet uw bluetooth aan hebben staan. U kunt met de Givt-app ook op afstand geven aan de collectes van een andere kerk of aan een goed doel.
Van belang: u kunt ook buiten de zondagse kerkdienst om, op een andere dag geven. De QR-code van de Jacobuskerkgemeente wordt vanaf eind oktober 2020 afgedrukt in liturgie, nieuwsbrief en kerkblad zodat deze gescand kan worden. De QR-code zelf verandert niet, de toewijzing aan collectedoelen van de gelden die via deze QR-code op de bankrekening van de kerk gestort worden wordt wel wekelijks aangepast.
Het gekozen bedrag wordt dan opgeslagen, van uw bankrekening afgeschreven en na een paar dagen aan de Jacobuskerk overgemaakt.

Waarom moet bluetooth ingeschakeld zijn om te kunnen geven met de collectezak?
Uw telefoon pikt het bluetooth signaal op van een kleine zender die in de collectezak gestopt is. Als de collectezak langskomt, houdt u (als u in Givt voor deze optie hebt gekozen) uw telefoon bij de collectezak, waarna het bedrag dat u wilt geven wordt overgemaakt.

Is mijn telefoon geschikt om Givt te gebruiken?
De app werkt als uw telefoon voldoet aan de volgende systeemversie:
– iOS: Vanaf versie 7 (vanaf iPhone 4S)
– Android: Vanaf versie 4.4
Gebruikt u een Windows Phone? Die wordt helaas niet ondersteund.

Hoe kan ik geven aan meerdere collectes?
Zijn er meerdere collectes in één dienst? Ook dan kunt u gemakkelijk geven, in één keer.
Door op de ‘Collecte toevoegen’-knop te drukken, kunnen tot 3 collectes geactiveerd worden. Bij iedere collecte kunt u een zelfgekozen bedrag invoeren. Klik op de collecte(s) waar u aan mee wilt doen en vul een bedrag in of maak gebruik van voorkeursbedragen die u zelf kunt instellen. Als u niet aan een bepaalde collecte wilt geven kunt u deze open laten en bij deze collecte geen bedrag invullen. Als u ervoor hebt gekozen om met Givt van de collectezak gebruik te maken dan houd u uw telefoon bij de collectezak als deze langskomt waarna er via het zendertje verbinding wordt gemaakt met de app. U hoeft uw telefoon maar één keer bij de collectezak te houden om voor meerdere collectes te geven. Het maakt niet uit bij welke collectezak u de telefoon houdt.
De verschillende collectedoelen in de Jacobuskerk worden onderscheiden door nummer 1, 2 en (soms) 3. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk en de derde collecte, als deze gehouden wordt, is voor een bepaald doel. Normaal is dit de uitgangscollecte maar nu coronamaatregelen van kracht zijn is deze derde collecte tijdelijk vervallen. Tijdens de kerkdienst, op de liturgie, in de wekelijkse nieuwsbrief en het kerkblad worden de doelen van deze collectes nader genoemd; die omschrijving is in de Givt app niet terug te vinden.

Tot slot
De collectedoelen van de Jacobuskerk blijven steeds een week geldig, van vrijdagmorgen 09:00 uur (wanneer de nieuwsbrief wordt rondgestuurd) tot de volgende vrijdagmorgen. De hele week kunt u met Givt bedragen overmaken naar deze collectedoelen. Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie dragen zorg voor een zorgvuldige administratie zodat de juiste gelden precies toegewezen worden aan de collectedoelen waarvoor ze bedoeld waren.