Wilt u de dienst beluisteren? Dat kan via www.kerkomroep.nl  Zoek op Jacobuskerk Rolde, inloggen is niet nodig. Door te klikken op 'luisteren' kunt u de hele dienst beluisteren. Vanaf zondagochtend staat de dienst van 21 februari voor u 'klaar'. Fijne luisterdienst gewenst! Reacties zijn van harte welkom.

Voorganger: ds. Jan Bos

Ouderling: Rienk Kamer

Gast en lector: Bert Knol

DE VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Lied 538 Een mens te zijn op aarde
Tiny van Nimwegen

Welkom: door Rienk Kamer

 

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Wij dragen ons samenzijn op aan God
de onuitputtelijke bron van leven, licht en liefde.
De God die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die niet loslaat wat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de heilig Geest.

Gebed van toenadering

Muziek: psalm 25 Houd mij in leven
Opname Jacobuskerkcantorij o.l.v. Jacques Bolhuis

Gebed voor de nood in de wereld

Muziek: -O Lord hear my prayer (Taizé)

Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
When I call answer me
Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
Come and listen to me

DIENST VAN DE SCHRIFTEN


Inleiding op de lezingen

Gebed om de heilige Geest

Muziek: Lied 328 Gij wacht op ons (tekst: Huub Oosterhuis, muziek Bernard Huijbers) Kamerkoor Helicon

Lezing: Psalm 25 door Bert Knol

1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
12 Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
19Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
20 Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op u is mijn hoop gevestigd.
22 God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.

Muziek: Lied 538: 1,4 Een mens te zijn op aarde (opname van Nederland Zingt)

Lezing: Marcus 1, 12-13

12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.
13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Muziek: Lied van Christus en de duivel (Stef Bos en het Metropole Orkest o.l.v. Jules Buckley)

Ik sta hier in de open vlakte
De nacht die valt en het is koud
De wind die waait
Vanuit het noorden
Ik ben hier en ik wacht op jou
Ik ben alleen en ongewapend
Ik heb misschien
Geen schijn van kans
Maar ik daag je uit te duelleren
Oog om oog en tand om tand
Je zit al jaren op mijn hielen
Je volgt mij waar ik ga of sta
Je blijft onzichtbaar
In het donker in mijn schaduw
Altijd klaar om toe te slaan
Ik sta hier in de open vlakte
De nacht die valt en het is koud
De wind die waait
Vanuit het noorden
Ik ben hier en ik wacht op jou
Laat je zien kom uit het donker
Want de volle maan geeft licht
Bekijk mij met je holle ogen
En met je marmerbleek gezicht
Nu is het jij en ik, jij en ik, jij en ik, jij en ik
Jij hebt me slag na slag verslagen
Maar je bent nog steeds niet
Van mij af
En ik wil me met jou meten
Kom naar buiten want ik wacht
Ik weet dat alles
Aan jouw kant staat
De dood, de oorlog en de tijd
En ik weet dat ik misschien geen schijn van kans maak
En raak ik alles kwijt
Laat je zien kom uit het donker
Want de volle maan geeft licht
Bekijk mij met je holle ogen
En met je marmerbleek gezicht
Nu is het jij of ik, jij of ik, jij of ik
Misschien ben jij een deel van mij
Zoals het donker en het licht
Niet van elkaar te scheiden zijn
En zoek ik naar een evenwicht
Jij en ik, jij en ik, jij en ik, jij en ik
Nu is het jij en ik
Ik sta hier in de open vlakte
De nacht die valt en het is koud
De wind die waait
Vanuit het noorden
Ik ben hier en ik wacht op jou.

Overweging
v. …. zo moge het zijn.
a. Amen

Moment van stilte

Orgelspel: Thoughts of Simplicity
Jaap Boersma

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden

Stil persoonlijk gebed

Muziek: Onze Vader
opname Jacobuskerkcantorij o.l.v. Jacques Bolhuis

Mededelingen en inzameling der gaven

1e collecte: De Glind
In De Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij "Digitale Collecte" en klik op de link daaronder), door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding om welke collecte het gaat, of door gebruik te maken van de Givt-app.

2e collecte: Kerkenwerk eigen kerk
Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde of via de Givt-app.

Een uitgebreide uitleg van deze Givt-app staat ook op de website van de kerk.

Muziek: God zal met je meegaan
tekst Sytze de Vries, muziek Job de Bruijn

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je voet als hand op je hoofd en arm om je schouder; als baken bij ontij en verte die wenkt als groet op je lippen en hoop in je hart als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Zegen

Nagesprek

Orgelspel: Improvisatie OLB 435 'O Durchbrecher aller Bande'
Klaas van der Kolk

 

U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl. De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl.
De volgende online-viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 28 februari. Voorganger: ds. Lambers-Niers uit Coevorden.

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk