Uitzending vanuit de Boerhoorn, de kerk, bij de molen en vanaf de markt in Rolde

Kerkklokken

Muziek - Komt allen tezamen
Sela

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

De hemelse eng'len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
o koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
o koning.

Welkom door Rienk Kamer en ds. Jan Bos bij de historische korenmolen

Aansteken Paaskaars

Gedicht over Licht Dat er licht mag zijn
naar Jan van Opbergen

Dat er licht mag zijn,
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien, steeds opnieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en voor elkaar een doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen met geloof in Hem
die eens geroepen heeft
“Ik ben het Licht der wereld”


Muziek - Geef licht
Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht
Alles keert naar binnen de gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht, geef licht
Voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Geef licht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein om het niet te willen zien

Geef licht, geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Voor wat er vaak niet is,
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht
Geef licht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei: je moet iets doen om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit zal halen
maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht, Hij geeft licht
Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is
Geeft licht, geeft licht
Dus geef de liefde een gezicht
En geef licht, geef licht.


Kerstverhaal - Gods vrienden
Peterine Kooijmans

Muziek - Het lied van de engel
Martijje Lubbers

Ik kom u iets vertellen op deze mooie dag
Ik wil u laten weten dat hij er wezen mag
Het kind dat wordt geboren zal heel bijzonder zijn
Groot in al zijn daden ook al is het nu nog klein.

Ja u bent de vader, dat had ik al gezien
’t Stond reeds in de sterren geschreven bovendien
En uw lieve vrouw, die u zozeer bemint
Zij is de uitverkoorne, de moeder van het kind.

Ontvang hem met open armen, wees hem goed gezind
Het kind dat wordt geboren is het Goddelijk kind
Het is tijd voor nieuwe wegen, de nieuwe dag breekt aan
Zo staat het geschreven en zo zal het gaan.

Het is tijd voor nieuwe wegen, de nieuwe dag breekt aan
Zo staat het geschreven en zo zal het gaan.

Gesprekken met Roldenaren op de markt

Muziek - The lord bless you and keep you (John Rutter)
Klein Orkest

Lezing - Lucas 2: 1-20
Henny Schilstra

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Muziek - Stille nacht
opname van NL zingt

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Kerstgedachte - Het virus van de hoop (zie hieronder)
Jan Bos

Muziek - Unto Us A Child is Born (uit The Young Messiah)
The New London Chorale

For unto us a Child is born, for unto us, a Son is giv'n!
And the government shall be upon his shoulder and his name shall be called:
Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace!

 

Slotwoord en zegenKerstgedachte
Ds. Jan Bos

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet.

Dat is een wel heel actueel spreekwoord in deze tijd.
We houden elkaar op afstand om maar niet besmet te worden door een onzichtbaar virus.
En virus met een rare griekse naam: alfa, delta, omikron

Wij mensen kunnen elkaar niet alleen besmetten met een virus, maar ook met gedrag en taal.
Als je als kind leert om te vloeken dan ga je dat zelf ook doen
Als je op Twitter of Instagram vuile taal leest over de regering dan kun je de neiging die taal over te nemen.
Als je vriend een blikje in de berm gooit kun je al gauw denken dat dit normaal is.

Maar ook omgekeerd is het zo: als je ziet dat een ander een arm om iemand heen slaat,
dan denk je misschien onbewust: ‘dat zou ik ook wel eens kunnen doen’

Wij mensen kunnen elkaar besmetten met kwaadaardige virussen en met aardige virussen, virussen van hoop.

 

Met kerst gedenken wij de geboorte van een bijzonder mens, Jezus Christus.
Iemand die later in zijn leven heel veel mensen zou besmetten met het virus van liefde en vergeving.
Hij was dichtbij mensen, in hun verdriet en hun vernedering.
In hun kleinheid en in hun schuld zelfs.
Hij liet het er niet bij zitten en gaf het niet op met mensen.
Met niemand niet!
Hij geloofde telkens in een nieuw begin, met ieder mens.

Met zijn gedrag en zijn woorden besmette hij miljoenen mensen na Hem.
Mij ook.
Voor mij belichaamde Jezus de Liefde in hoogst eigen persoon.
Je zou ook kunnen zeggen: hij vertegenwoordigde God, hij weerspiegelde God.
Hij doorbrak de lauwheid en de gangbare gewoontes van mensen
Hij doorbrak de besmettelijke patronen van haat en geweld.
Zo verspreidde hij een virus van hoop, tot op de dag van vandaag!

De voormalige Tjechische president Vaclav Havel zei ooit iets moois over de hoop.
Hij zei: hoop is de zekerheid dat iets wat ik doe zinvol is, afgezien van het resultaat’
Dat vind ik mooi.
Elke dag kan ik dus iets nieuws beginnen
Elke dag kan ik iets in gang zetten, een goed woord spreken, een arm om iemand heen slaan, iets moois bedenken.
Zonder precies te weten wat het effect is.

Zo deed Jezus het ook.
En ik geloof en hoop dat jij en ik dat ook kunnen.
Denk daar niet te klein over.
Jezus begon ook in het klein.
In een kribbe in een stal.

Maar zijn daden waren groot, zong Martijje.
Tijd dus voor nieuwe wegen!
Elke dag is dus een kans om en het virus van hoop te verspreiden.
Op je school, bij je thuis, op je werk en in je straat.

Wij hebben het in deze tijd over het alfa-virus en de delta- en omikron-variant
In de bijbel wordt gesproken over Jezus die de alfa en de omega is.
De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet
Het begin en het einde.
Ik geloof stellig dat dit virus van de hoop al die andere virussen kan omsluiten en inkapselen

Jezus verspreidde een virus dat van een heel ander kaliber is.
Nog veel besmettelijker dan het Corona-virus: het virus van de hoop!
En net als hij kunnen wij dat virus massaal verspreiden!

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk