De vieringen in de Jacobuskerk zijn het kloppend hart van de gemeente. Hier komen we bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten, om te lezen uit de bijbel, om stil te zijn, te zingen en na te denken over het leven. Al bijna zes eeuwen gebeurt dat op deze plek en wij zetten die traditie graag voort!

Onze eigen voorganger is ds. Jan Bos. Op zijn vrije zondagen gaat een gastvoorganger uit de omgeving voor. We maken gebruik van een gedrukte liturgie, maar vragen of iedereen in deze tijd van corona-risico's het eigen liedboek meeneemt.

Elke zondag is er gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. Voor kinderen die liever in de kerk willen blijven is er een tasje met tekenspullen en een verhaal. De ouderling of gastvrouw/gastheer wijzen de kinderen hier op.

Op elke eerste zondag van de maand is er kinderkerk in het Tichelhoes. De kinderen worden hiervoor uitgenodigd door Aletta Ernens (tel. 345221) en Sjoukje Room (0622193458). Kinderen van buiten onze gemeente die daaraan mee willen doen kunnen zich bij hen melden.

Zes keer per jaar vieren we het avondmaal in de kerk. Daarvoor gingen we altijd in een kring staan om het tafelgebed te zingen of te bidden en gaven wij elkaar de hand tijdens het bidden van het Onze Vader. Tegenwoordig blijven we zitten en worden brood en wijn op een veilige manier rondgedeeld. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de viering van Schrift en Tafel mee te doen, ook de kinderen!

De Jacobuskerkgemeente prijst zich gelukkig met een cantorij en cantor. Voor informatie over de cantorij kunt u bellen met Wim Westerman, tel 0592-785423.

Na de viering is er koffie of thee. Iedereen is uitgenodigd even na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk