De vieringen in de Jacobuskerk zijn het kloppend hart van de gemeente. Hier komen we bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten, om te lezen uit de bijbel, om stil te zijn, te zingen en na te denken over het leven. Al bijna zes eeuwen gebeurt dat op deze plek en wij zetten die traditie graag voort!

We maken gebruik van een gedrukte liturgie. Er is geen beamer. Er zijn liedboeken aanwezig, die de gastheer/gastvrouw uitdeelt. 

Op de kerkelijke feestdagen is er gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan.

Op elke eerste zondag van de maand is er kinderkerk in het Tichelhoes aan de Hunebedweg, vlakbij de kerk. De kinderen (via hun ouders) worden hiervoor uitgenodigd door Aletta Ernens (tel. 345221) en Sjoukje Room (0622193458). Kinderen van buiten onze gemeente die daaraan mee willen doen kunnen zich bij hen melden.

Zes keer per jaar vieren we het avondmaal in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de viering van Schrift en Tafel mee te doen, ook de kinderen!

Na de viering is er altijd koffie of thee. Iedereen is uitgenodigd even na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk