De kerk als symbool, midden in het dorp, kent een lange traditie. Nadenken over de betekenis van de kerk voor nu en voor de toekomst is een geweldige uitdaging in deze tijd. Durven wij het aan om met deze uitdaging aan de slag te gaan? De Werkgroep Beleidsplan heeft hiertoe in 2019/2020 voorstellen gedaan, en een concept-Beleidsplan gepresenteerd, nadat er uitgebreid gesprekken zijn gevoerd met gemeenteleden in diverse werkgroepen en geledingen die actief zijn binnen onze kerk. Ook op gemeenteavonden en speciale kerkenraadsbijeenkomsten hebben er vruchtbare gedachtewisselingen plaatsgevonden. Bovendien zijn er gesprekken geweest met dorpsgenoten en vertegenwoordigers van de diverse (vrijwilligers)organisaties en instellingen in onze dorpsgemeenschap. De reacties uit deze gesprekken zijn bijzonder positief en geven blijk van grote betrokkenheid en enthousiasme om ambities voor de toekomst vorm te geven.

Het beleidsplan, vastgesteld door de Kerkenraad op 20-01-2021, kunt u inzien via onderstaande link:

BELEIDSPLAN 2020-2024