In de Jacobuskerk willen wij er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. We hopen dat niemand in onze gemeente alleen blijft in zijn of haar verdriet of blijdschap. Op een goede manier willen we elkaar in het oog houden en in het hart. Als voorbeeld en inspirator hebben we daarbij Jezus Christus, die een goede herder was voor de mensen die hij tegenkwam en voor de mensen die hem opzochten. Daarbij viel zijn oog vooral op mensen die te maken hadden met ziekte, onrecht, uitsluiting of eenzaamheid. Vanuit die levenshouding zoeken ook wij elkaar op als daarom wordt gevraagd of als wij vermoeden dat er behoefte aan is.

Om dit doel te bereiken hebben wij de gemeente onderverdeeld in 5 secties met elk een ouderling als sectiehoofd. Elke sectie heeft een aantal contactpersonen.

De predikant houdt met de ouderlingen en contactpersonen goed contact om te weten waar zijn aanwezigheid gewenst is. Daarnaast neemt hij zelf initiatief om mensen te bezoeken.

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk