wijdekerk kopieDe Jacobuskerkgemeente Rolde is een groep mensen die op allerlei manieren invulling probeert te geven aan christen-zijn in deze wereld. Al eeuwenlang wordt dat gedaan op deze plek. Wij zetten die traditie graag voort, omdat wij van harte geloven in een God die ons mensen overstijgt en draagt en dat vooral liet zien in Jezus Christus. Hij vertolkte dat Gods naam is: ‘Ik zal er zijn’.

Vanuit dat geloof willen er ook zijn voor elkaar en voor de mensen in ons dorp. We willen als kerk een plaats zijn van gemeenschap, bezinning en geloof. Een plek waar vragen gesteld mogen worden, waar wordt geluisterd, gevierd, geleerd en gedaan en waar mensen groeien in geloof, hoop en liefde. 

De gemeente streeft naar een zichtbare plaats in de samenleving, waarvoor ook activiteiten worden ontplooid op het raakvlak van kerk en samenleving. De maatschappelijke actualiteit speelt daarin een grote rol. We willen eveneens als geloofsgemeenschap met zorg en aandacht omzien naar mensen binnen en buiten onze kring.

De Jacobuskerk is een kerk die staat in de protestants-christelijk traditie maar die nadrukkelijk openstaat en contact zoekt met andere levensbeschouwelijke en religieuze bewegingen. In onze zoektocht naar het goede en het ware, naar zin en gerechtigheid sluiten we ons graag aan bij andere groepen met hetzelfde doel.

Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk gedeelte van de Drentse gemeente Aa en Hunze. Eind 2013 is de kerk van Rolde gefuseerd met de kerk van Eext. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde de volgende dorpen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar, Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, Eleveld, Geelbroek, Deurze, een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 

Onze gemeente heeft ruim 1100 leden.

Het is goed om hier met nadruk te vermelden dat we als Jacobuskerk gemeente een welkome plek willen zijn voor LHBT'ers.

De eerste kerkenraadsvergadering in 2019 vond plaats kort na de ophef over de ‘Nashville-verklaring’, waarin orthodoxe christenen uit Amerika beschrijven hoe zij vinden dat christenen om moeten gaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. De verklaring werd onder andere ondertekend door diverse orthodoxe predikanten en door SGP-voorman Kees van der Staaij. 

In de kerkenraad hebben we gesproken over hoe wij vinden dat de kerk hiermee om moet gaan. Al meteen kwamen we tot de conclusie dat wij geheel anders denken dan de ondertekenaars van de verklaring, waar onder andere in staat: ‘WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie’. Bij ons in Rolde is iedereen welkom in de kerk. Of je nu een lesbische vrouw bent, homosexuele man, bi-sexueel, transgender of hoe je jezelf identificeert, het is niet belangrijk. Je mag bij ons zijn wie je bent. Onze kerk is een veilige plek voor iedereen. 

Toevallig stond op de agenda van de kerkenraad een vraag van de Stichting ‘Wijdekerk’, die al voor de ophef over ‘Nashville’ bij ons binnen kwam. ‘Wijdekerk’ is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er of nauw betrokken bij LHBT'ers. Ze willen laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen op hun website (www.wijdekerk.nl). Hun slogan is: ‘Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!’De groep vraagt de kerken in Nederland, en dus ook ons, aan te geven in welke mate LHBT’ers welkom en geaccepteerd zijn. Want niet iedere LHBT’er heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als hij er binnenstapt. Op een kaart van de stichting kan een LHBT’er dit van tevoren bekijken. 

Zonder discussie heeft de kerkenraad besloten ons aan te melden als welkome plek voor LHBT-ers. Het is eigenlijk een bevestiging van onze opvattingen hierover, onder andere verwoord in de zogenoemde ‘plaatselijke regeling’. In dit reglement –in 2012 vastgesteld na overleg met de gemeente- staat bijvoorbeeld: ‘Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend’.  

Het was voor ons dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we, als symbolisch tegengeluid, enkele weken de regenboogvlag (met het woord VREDE) bij de kerk hebben laten wapperen. En de eerste zondag na ‘Nashville’ zongen we lied 536 (uit Zangen van Zoeken en Zien):

 

Ongestraft mag liefde bloeien

vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdesloop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!

Laat de liefde maar gebeuren

Als een wonder van het licht,

Als een regenboog vol kleuren

Door de hemel zelf gesticht. 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk