RK Jacobusstatie

De Statie Rolde maakt deel uit van de Parochie H. Franciscus van Assisi en hoort bij de locatie Maria Tenhemelopneming in Assen. Er wordt gebruik gemaakt van de eeuwenoude Jacobuskerk in Rolde waar iedere eerste zaterdagavond van de maand om 19.00 uur een kerkdienst is.

Lees meer 

De Trans

Woon- zorgcentrum De Trans in Nooitgedacht is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedere laatste zondag van de maand is in het activiteitencentrum van De Trans van 10.30 - 11.30 uur een viering.
Lees meer 

Hendrik Kok

In zorgcentrum Hendrik Kok in Rolde is er (om de week) op woensdagmiddag een viering. Deze viering is voor bewoners, maar ook anderen zijn welkom. De viering is in de grote zaal beneden en begint om 15.00 uur.
Lees meer