Wie wij zijn

De Jacobuskerkgemeente Rolde is een groep mensen die op allerlei manieren invulling probeert te geven aan christen-zijn in deze wereld. Al eeuwenlang wordt dat gedaan op deze plek. Wij zetten de traditie graag voort, omdat wij van harte geloven in een God die ons mensen overstijgt en ons draagt en dat vooral liet zien in Jezus Christus. Hij vertolkte dat Gods naam is: ‘Ik zal er zijn’.

ZORG EN AANDACHT
Vanuit dat geloof willen we er ook zijn voor elkaar en voor de mensen in ons dorp. We willen als geloofsgemeenschap met zorg en aandacht omzien naar mensen binnen en buiten onze kring. In de Jacobuskerk is ruimte voor gemeenschap, bezinning en geloof. De gemeente wil een plek zijn waar vragen gesteld mogen worden, waar wordt geluisterd, gevierd, geleerd en actie wordt ondernomen en waar mensen groeien in geloof, hoop en liefde. 

ZICHTBAAR
De gemeente streeft naar een zichtbare plaats in de samenleving. Daarom worden ook activiteiten ontplooid op het raakvlak van kerk en samenleving. De maatschappelijke actualiteit speelt daarbij een grote rol. 

Ons beleidsplan (2020-2024) vindt u hier.

De Jacobuskerkgemeente staat in de protestants-christelijk traditie en stelt zich daarnaast nadrukkelijk open voor andere levensbeschouwelijke en religieuze bewegingen. Daar wordt ook contact mee gezocht. In onze zoektocht naar het goede en het ware, naar zin en gerechtigheid, sluiten we ons graag aan bij andere groepen met hetzelfde doel.

ROLDE EN OMSTREKEN
Het officiële werkgebied van de Jacobuskerkgemeente beslaat het westelijk deel van de Drentse gemeente Aa en Hunze. Eind 2013 is de kerk van Rolde gefuseerd met de kerk van Eext. Hierdoor omvat de Jacobuskerkgemeente Rolde de volgende dorpen: Rolde, Balloo, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar, Amen, Nooitgedacht, Marwijksoord, Eleveld, Geelbroek, Deurze, een gedeelte van Loon, Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 

Onze gemeente heeft ruim 900 leden. 

We vermelden met nadruk dat we als Jacobuskerkgemeente ook een welkome plek zijn voor mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap en het inititatief wijdekerk steunen.

MEER WETEN
Meer over ons lezen? Hier staat 'ons DNA' beschreven.

terug

Agenda

Eredienst

zo 14 jul 2024 om 10:00

Eredienst

zo 21 jul 2024 om 10:00

Lid worden

Bent u in Rolde of omgeving komen wonen en wilt u lid worden?
U bent hartelijk welkom!