Kerkblad en nieuwsbrief

Het kerkblad Rond de Rolder Kerk verschijnt tien keer per jaar. Wekelijks wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd. Voor een abonnement op het kerkblad kunt u contact opnemen met Jakob van Nimwegen via:  jakobvannimwegen@gmail.com /
06 - 84 81 22 77.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich aanmelden door een berichtje te sturen naar Jantje Thijms: l.thijms@ziggo.nl

Fijn als u ook op deze manier met ons verbonden bent!

Kopij voor het kerkblad kunt u sturen naar: kerkblad@jacobuskerkrolde.nl.
De deadlines voor het inleveren van de kopij zijn in 2024:
  • 16 januari, kerkblad verschijnt 6 februari
  • 13 februari, kerkblad verschijnt 5 maart
  • 12 maart, kerkblad verschijnt 2 april
  • 16 april, kerkblad verschijnt 7 mei
  • 21 mei, kerkblad verschijnt 11 juni
  • 25 juni, kerkblad verschijnt 16 juli
  • 20 augustus, kerkblad verschijnt 10 september
  • 17 september, kerkblad verschijnt 8 oktober
  • 22 oktober, kerkblad verschijnt 12 november
  • 26 november, kerkblad verschijnt 17 december
terug