De Jacobuskerk

Rond het jaar 900 werd in Rolde al een kerk gesticht, een houten gebouw dat werd gevolgd door tenminste drie eveneens van hout opgetrokken kerken.

Rond 1200 werd een bakstenen `Romaanse` kerk gebouwd, met drie beuken en een rechtgesloten koor. Deze kerk werd in het eerste kwart van de 15e eeuw vervangen door het huidige Gotische kerkgebouw. De inwijding vond waarschijnlijk plaats in 1427.
De toren is van het zogenaamde `Drentse type`, de hoogte is 52,75 meter. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Aa en Hunze.

Behalve voor de eredienst is de kerk eeuwenlang gebruikt voor de rechtspraak, de “Etstoel”. Het Rolderdingspel (rechtsgebied) had een belangrijke positie in Drenthe.

kerk 2Op 12 augustus 1598 vond in de kerk de eerste kerkvergadering  plaats, waarbij de kerkhervorming in Drenthe werd geregeld.

In 1845 werd een `restauratie´ uitgevoerd, omdat te weinig geld beschikbaar was, werden de gewelven in het koor en de triomfboog verwijderd en werd het dak van de kerk verlaagd. 

Geleidelijk ging de toestand van de kerk zo achteruit, dat restauratie onvermijdelijk werd.

Bij de restauratie van 1961 tot 1964 werd de kerk grondig gerestaureerd. Het dak van de kerk kreeg de oorspronkelijke hoogte terug en koorgewelf en triomfboog werden hersteld.

Bij deze restauratie werden acht gebrandschilderde ramen van de bekende Limburgse glazenier Joep Nicolas in het koor aangebracht. 

Klik hier voor meer informatie over de kerk en de gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas

terug