De Trans

Woon- zorgcentrum De Trans in Nooitgedacht is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedere laatste zondag van de maand is in het activiteitencentrum van 10.30 - 11.30 uur een viering. Het activiteitencentrum is aan de Stroetenweg 33b in Nooitgedacht. De vieringen worden geleid door geestelijk verzorger Bernadette Beunders.

GEZAMELIJKE VIERING
Bij De Trans wonen ook gemeenteleden. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke viering van de Jacobuskerkgemeente met de bewoners van De Trans.
terug