Pastoraat

In de Jacobuskerk willen wij er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. We hopen dat niemand in onze gemeente alleen blijft in zijn of haar verdriet of blijdschap. Op een goede manier willen we elkaar in het oog houden en in het hart. Als voorbeeld en inspirator hebben we daarbij Jezus Christus, die een goede herder was voor de mensen die hij tegenkwam en voor de mensen die hem opzochten. Daarbij viel zijn oog vooral op mensen die te maken hadden met ziekte, onrecht, uitsluiting of eenzaamheid. Vanuit die levenshouding zoeken ook wij elkaar op als daarom wordt gevraagd of als wij vermoeden dat er behoefte aan is.

Om dit doel te bereiken hebben wij de gemeente onderverdeeld in 5 secties met elk een ouderling als sectiehoofd. De ouderlingen werken in hun sectie samen met een aantal contactpersonen.

De predikant houdt met de ouderlingen en contactpersonen goed contact om te weten waar zijn/haar aanwezigheid gewenst is. Daarnaast neemt hij/zij zelf initiatief om mensen te bezoeken. Zolang onze gemeente vacant is, wordt het pastoraat verzorgd door de ouderlingen, met ondersteuning van de contactpersonen.

Zie hieronder:

SECTIE 1:

Ouderling:      vacant, waarnemer is Hendrik Marsman (hmarsman@telfort.nl / 06-44184519)

Loon, Assen, Balloo, Balloërveld, Asserstraat, Balloërstraat, Bosrand, Burg. Reijndersstraat, Esstraat, Grolloërstraat, Grote Brink (west), Hof van Rolde, Hoofdstraat, Hunebedweg, Kerkbrink, Kon. Wilhelminalaan, Middenstraat, Nijlanderstraat, Plein, De Steeg, Schoolstraat, Slokkert, Stationsstraat, Strubbenweg, Tumuliboslaan, Vijverlaan, Zuid-es.

SECTIE 2:

Ouderling:      vacant           

Alterakker, Adolph van Ansenlaan, Bergakker, Boterakker, Brinkstraat, Carspellaan, Drentse Statenlaan, Gieterstraat, Grote Brink (oost), Keurnotenlaan, Koles, Kolwal, Kruisakker, Markelaan, Middelweg, Molencamp, Oosterveld, Ordellaan, Padakker, Dr. J. Picardtlaan, Reeakker, Rolderdingsspillaan, Seendlaan, Stoetenakker, Telgenkamp, Volmachtenlaan, Zandherenlaan en enkele adressen buiten Rolde.

SECTIE 3:

Ouderling:      Hendrik Hospes (hendrikhospes@gmail.com / tel: 06-29492022)

De Hoorns, De Kampen, De Veldrits, De Ziel, Dongelsdijk, Dongelte, Dopheide, Eswal, Goorn, Graalakker, Hoornkampen, Hoornsestraat, Riegheide, Rijnskamp, Schapendrift, Schepershof, Schultehof, Straatkampen, Waardeel, Weerbel.
Verzorgingshuis Hendrik Kok + aanleunwoningen

SECTIE 4:

Ouderling:       Hilly Koopman (hillykoopman@hotmail.com / tel: 242348)

Amen, Deurze, Nijlande, enkele adressen in Grolloo en Vredenheim, Nooitgedacht, Eldersloo, Eleveld, Ekehaar, Geelbroek, Brinkstraat (Assen), Banderschulte, Van Blankenheimlaan, Borgerderstraat, Drostenhof, Ettenlaan, Hoornse Bulten, Lottinglaan, Marwijksoord, Klaas Steenweg, Stroetenweg, De Trans, Veldweg, Etstoel, Goorsprake, Landschrijverlaan, Van Mentadalaan, Rocht, Stoklegging, Wolvenveen.

SECTIE 5:

Ouderling:      Hendrik Marsman (hmarsman@telfort.nl / 06-44184519)

Eext, Anderen, Eexterzandvoort

terug

Agenda

Eredienst

zo 23 jun 2024 om 10:00

Hendrik Kok

wo 26 jun 2024 om 15:00

Lid worden

Bent u in Rolde of omgeving komen wonen en wilt u lid worden?
U bent hartelijk welkom!