Predikant

De Jacobuskerkgemeente is vacant sinds mei 2023. 
Wij zoeken een nieuwe predikant. Meer informatie vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie: |
Derek Struik. Hij is bereikbaar via struik.derek@gmail.com en tel. 06- 41 61 57 15.
 
terug