RK Jacobusstatie

RK JACOBUSSTATIE
De Statie Rolde maakt deel uit van de Parochie H. Franciscus van Assisi en hoort bij de locatie Maria Tenhemelopneming in Assen. Ze heeft een zelfstandige status. Er wordt gebruik gemaakt van de eeuwenoude Jacobuskerk in Rolde waar iedere eerste zaterdagavond van de maand om 19.00 uur een kerkdienst is. Meestal is dit een eucharistieviering, maar het kan ook een woord- en communieviering zijn onder leiding van een statielid. Ook zijn er vieringen op Kerstavond en in de Paasnacht. Voorganger is pastor H. Garcia.

BESTUUR
De statie heeft een bestuur dat de gang van zaken regelt zoals de vieringen en alles wat daar bij komt kijken, de actie Kerkbalans, het bezoeken van ouderen en zieken. Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur kan niet zonder een grote groep vrijwilligers die graag bereid zijn om te helpen met kosterdiensten, als lektor, met het bezoeken van zieken en ouderen, het verwelkomen van nieuwkomers, het rondbrengen van de Nieuwsbrief en de Kerkbalans.

SAMENWERKING JACOBUSKERKGEMEENTE
De Statie werkt op oecumenisch gebied nauw samen met de Protestante Jacobuskerkgemeente in Rolde. Er worden regelmatig oecumenische vieringen gehouden zoals de Paaswake, de Dodenherdenking op 4 mei en de Startzondag in september. In de vastentijd is er op iedere woensdagavond een oecumenische vesperdienst.

CONTACT
Voorzitter RK Jacobusstatie: Cor Koridon, tel. 0592 - 31 15 23.

terug