Scriba

Rienk3
Heeft u een vraag aan de (leden van de) kerkenraad? De scriba zorgt ervoor dat u een antwoord krijgt van de juiste persoon.

Op dit moment is Rienk Kamer de scriba van de kerkenraad.
Hij is bereikbaar via scriba@jacobuskerkrolde.nl.
Voor dringende zaken kunt u hem bellen op 0592-243115.
terug